Till innehållet

En digital fullservice-byrå med fokus på modern kundanpassning

Vad mer kan behövas?

Våra tjänster

Vi erbjuder skräddarsydda digitala tjänster från idé till framgång. Vår expertis omfattar förstudie, design, produktion och vidareutveckling av webbapplikationer.

Design

Från konceptet till prototyp! Vi strävar efter att skapa användarcentrerade gränssnitt och intuitiva flöden som inte bara ger din applikation liv, utan också skapar en engagerande och minnesvärd användarupplevelse.

Designsystem

Webbdesign

UX

Utveckling

Vi kodar alla typer av webbapplikationer i open source. Dessutom i parallella stage- och testmiljöer där du som kund kan följa utvecklingen allt eftersom applikationer och gränssnitt färdigställs.

FrontEnd

BackEnd

Headless CMS

CMS

Förvaltning

Underhåll kontinuerligt din applikation med uppdateringar och förändringar i takt med att internets ramverk och system vidareutvecklas och förbättras.

Drift

Översyn

Säkerhetsuppdateringar

Konsult

Anlita enskilda konsulter eller ledande experter samt kompletta team. Våra konsulter besitter hög kompetens inom både teknik och projektgenomförande.

JavaScript

TypeScript

NodeJS

React

NextJS

Hur vi arbetar

Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt webbprojekt. Men vi vet också att omständigheterna gör att man kan behöva prioritera hårt för att ramarna ska hållas. Vi gör allt som rör förstudie, design, produktion och förvaltning av webbapplikationer.

Idé, syfte och mål i förhållande till förutsättningar och budget.

Det kan vara svårt att beställa tech-projekt. Vi hjälper till att tänka på helheten där olika lösningar och uppsättningar ska fungera i alla relevanta dimensioner.

Konsultera oss som ett kompetent bollplank eller låt oss ta ledningen för att ge dig ett beslutsunderlag kring för- och nackdelar mellan olika typer av lösningar.

Vi anpassar och optimerar utifrån applikationens syfte.

Miljoners miljoner besökare

Vår kod har nyttjas av många miljoner besökare fördelat på många högprofilerade varumärken och applikationer. Vi har rutinen och kunskapen att skapa kod som håller för den högsta nivån av belastning och en rimlig balans mellan kodens anpassning för uppgiften och möjlighet till förvaltning.

Nära!

Utveckling och förvaltning sker nära och följsamt. Nyckeln i framgångsrika projekt ligger i att kommunikationen blir rapp, prestigelös och effektiv. Vi använder alltid ett i sammanhanget enkelt och tydligt språk som gör att du som beställare inte behöver vara teknisk expert på vad som ska byggas upp.

Vi kan internet

Nästan allt är möjligt att utveckla och vi vet hur man gör. Vad som sedan är rimligt i proportion till budget, effekt och tidsåtgång är en relevant avvägning.

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm