Till innehållet

En digital fullservice-byrå med fokus på modern kundanpassning

Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt webbprojekt. Men vi vet också att omständigheterna gör att man kan behöva prioritera hårt för att ramarna ska hållas. Vi gör allt som rör förstudie, design, produktion och förvaltning av webbapplikationer.

Idé, syfte och mål i förhållande till förutsättningar och budget.

Det kan vara svårt att beställa tech-projekt. Vi hjälper till att tänka på helheten där olika lösningar och uppsättningar ska fungera i alla relevanta dimensioner.

Konsultera oss som ett kompetent bollplank eller låt oss ta ledningen för att ge dig ett beslutsunderlag kring för- och nackdelar mellan olika typer av lösningar.

Miljoners miljoner besökare

Vår kod har nyttjas av många miljoner besökare fördelat på många högprofilerade varumärken och applikationer. Vi har rutinen och kunskapen att skapa kod som håller för den högsta nivån av belastning och en rimlig balans mellan kodens anpassning för uppgiften och möjlighet till förvaltning.

Nära!

Utveckling och förvaltning sker nära och följsamt. Nyckeln i framgångsrika projekt ligger i att kommunikationen blir rapp, prestigelös och effektiv. Vi använder alltid ett i sammanhanget enkelt och tydligt språk som gör att du som beställare inte behöver vara teknisk expert på vad som ska byggas upp.

Vi kan internet

Nästan allt är möjligt att utveckla och vi vet hur man gör. Vad som sedan är rimligt i proportion till budget, effekt och tidsåtgång är en relevant avvägning.

Konsult

Anlita enskilda konsulter eller ledande experter samt kompletta team. Våra konsulter besitter hög kompetens inom både teknik och projektgenomförande.

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

Weahead ABÅsögatan 119 Stockholm