Till innehållet
Folksam

Paradigmskifte på Sveriges största försäkringsbolag

Sveriges största försäkringsbolag Folksam – där nästan varannan svensk är försäkrad idag – var som många andra större organisationer, i valet och kvalet kring hur man skulle kunna följa med i det höga tempo som webben utveckladas i för att inte få obsoleta webbapplikationer. Ett av valet som gjordes var att byta ut Angular mot React för en större flexibilitet i anpassningen för respektive flöde.
Vad gjorde vi?
  • Migreringsplanering
  • Teknik
  • Produktion
  • Utbildning
Bakgrund

We ahead har under flera år haft förtroendet att vara med och påverka hur frontend på Folksam hanteras och produceras. Det har genererat moderna, snabba och säkra applikationer som passar den höga nivå av teknisk funktionalitet och höga nivå av kundupplevelse som Folksam vill skapa.

Lösning

Ett omfattande arbete genomfördes där många flöden systematiskt skulle migreras från tidig Angular.js till React.js. Utifrån målbilden skapades först flera proof-of-concept för aktuella flöden innan den skarpa implementationen kunde påbörjas. React gav sedan större valfrihet till organisationen att utveckla komponenter och bibliotek som effektivt kunde nyttjas i flera uppsättningar. Utöver att utvecklarupplevelsen kunde förbättras och därmed även Folksams attraktionskraft gav det vidare en större flexibilitet för UI/UX-designers att skapa de vyer som passade den affärsmässiga planen.

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm