Till innehållet
Diplomerad Gymnasieekonom

Webbplattform för certifiering och diplomering

Genom Diplomerad Gymnasieekonom har Sveriges gymnasieskolor möjlighet att certifiera sitt ekonomiprogram. Certifieringen kvalitetssäkrar skolans ekonomiutbildning så att elever får relevant och uppdaterad kunskap. Tusentals elever har genom åren uppfyllt kriterierna för diplomering, vilket förbereder dem väl för arbetslivet, högre studier eller en framtid som egen företagare.
Vad gjorde vi?
  • Förvaltning
  • Drupal
Brief

We ahead har jobbat tillsammans med Diplomerad Gymnasieekonom i över ett decennium. Det inledande samarbetet började med att tillsammans ta fram en övergripande digital strategi och en digital plattform som förenklar och effektiviserar det administrativa kring skolans certifieringsprocess och diplomeringsprocess. Arbetet innebar både förstudie, design, ux, utveckling och genom åren fortsatt förvaltning, drift och systemuppdateringar.

Lösning

I detta projekt valdes OpenSource CMS:et Drupal tillsammans med react.js. Genom året har vi kontinuerligt uppdaterat systemet till de senaste versionerna av Drupal då äldre versioner successivt fasats ut och upphör att stödjas. Vid större uppdateringar kan det även krävas justeringar i PHP och flera närliggande paket. Denna typ av migrering är komplex och kräver en stegvis metod. Varje paket måste successivt uppdateras till en viss nivå innan nästa steg kan genomföras. Det är en detaljerad process som kräver noggrannhet eftersom det handlar om att ersätta det gamla med det nya.

Resultat

We ahead har levererat och fortsätter upprätthåll en långsiktigt, hanterbar, skalbar och förvaltningsbar webbplats som håller över tid. Vårt dagliga fokus är att kontinuerligt se över eventuella systemuppdateringar för att undvika eventuella säkerhetshot samt bibehålla en hög driftnivå.

Några ord från kunden

Vår webb utgör en vital del av vårt utbildningskoncept. Här kan vi mycket överskådligt samla info och material genom videobibliotek, nyhetstavla med mera. Skolorna har egna sidor för löpande dokumentation, allt bakom GDPR-säker inloggning. Säkerhet och kvalitet är en nyckel för oss och det får vi verkligen med den professionella webblösning och support som Weahead ger. Bemötande, kompetens och kommunikation är högklassigt. Vi kan inte tänka oss en bättre IT-konsult!

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm