Till innehållet
CTO Michel Zetterberg

Resultaten är här - The State of JavaScript 2018

Nu är all insamlad data sammanställd och publicerad för årets The State of JavaScript. Sverige står för 2.5% av insamlad data, med strax över 500 inlämnade svar. Inte mycket har ändrats sedan förra året men några glada nyheter finns det att hitta i resultaten.
20 november 2018
The State Of JavaScript 2018 logo

Det som inte är så förvånande kanske är att React dominerar bland valet av ramverk/bibliotek. Fler har svarat att de behärskar React sedan förra året och det verkar som att majoriteten som hoppat till React kommer från Angular. 70% av de svenska inlämnade respondenterna använder sig av React.

Typescript fortsätter tydligt framåt medan Flow fortsätter att tappa.

Reason har inte tagit fart än men skaparna av undersökningen tror att det kanske är nästa års bubblare.

ES6 vidhåller sin position.

Vue gör små framsteg överlag. En uppstickare att hålla ögonen på nästa år helt klart!

Redux dominerar datalagret och lite överraskande är att inte så många kör GraphQL. Vi trodde det skulle vara fler än det resultaten visar. Användningen av GraphQL har ändå ökat från 5 % till strax över 20 % på 2 år, vilket är väldigt snabbt för en ny teknik som utmanar beprövade/befintliga tekniker i våra ögon.

Express behåller sin plats och Meteor tappar. Kan bero på att nya SSG och server-side rendering ramverk som Next.js och GatsbyJS fått popularitet.

De utvecklare som lämnat svar i årets undersökning är mer nöjda med hur läget är idag jämfört med förra året för samtliga kategorier. Det stöds också av datan som visar att de positiva/stöttande omdömena för samtliga kategorier och ämnen är bra många fler än de negativa/konstruktiva. Vi är på väg åt rätt håll verkar det som, väldigt sakta men säkert.

Här kan du ta del av resultaten och analysera på egen hand

Och just det, för första gången i undersökningen så presenteras en del utmärkelser, missa inte dem här https://2018.stateofjs.com/awards/

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm