Till innehållet
CTO Michel Zetterberg

Next.js 7 ute nu!

Version 7 av Next.js är nu officiellt släppt. Ett ramverk för React som hjälper utvecklare att fokusera på det viktiga i deras projekt.
3 oktober 2018
NextJS v7 Logotype

Next.js är ett ramverk vi verkligen gillar på We ahead, så mycket att vi har byggt weahead.se med det.

Nu är version 7 av Next.js äntligen här och den nya versionen för med sig många förbättringar för oss utvecklare i både utvecklingsfas och i leverans av kod och produktionssättning.

Det vi gillar mest:

Teamet bakom Next.js, Zeit Vercel, har även lanserat en ny design på NextJS.org i samband med version 7.

Du kan läsa mer om vilka förbättringar och förändringar version 7 för med sig på https://nextjs.org/blog/next-7

Om du vill lära dig mer om Next.js så finns det mycket att läsa och lära på nextjs.org, i synnerhet https://nextjs.org/learn/

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm