Till innehållet
CTO Michel Zetterberg

GraphQL Yoga nu hos The Guild

"Legofabriken" The Guild har tagit över GraphQL Yoga och börjar nu får en väldigt angenämlig verktygslåda.
28 april 2022
Kort som visar GraphQL Yoga 2.0!
GraphQL yoga

I och med att The Guild nu även tog över GraphQL Yoga har de nu väldigt många intressanta Open-Source-paket som gör att du kan hitta vad du vill ha och plocka ihop det du behöver i din GraphQL server.

Senast satte vi t.ex. ihop Yoga, Tools och Scalars för att skapa en server med ett avancerat schema och custom datatyper som gör att vi enkelt och effektivt kan hämta data från våra tre olika frontendappar. Detta val gör miljön mer förvaltningsbar och enklare att skala upp än t.ex. ett REST API.

De Open-Source alternativ som finns hos dem idag:

Yoga

A fully-featured, simple to set up, performant and extendable server

Envelop

Modern GraphQL Framework

Inspector

Schema management tool

Code Generator

Generate anything from GraphQL

Mesh

Query anything, run anywhere

Tools

A set of utilities for faster GraphQL development

Modules

Enterprise Grade Tooling For Your GraphQL Server

ESLint

Customisable ESLint parser, plugin and set rules for GraphQL

Config

One configuration for all your GraphQL tools

Scalars

Common custom GraphQL Scalars for precise type-safe GraphQL schemas

Helix

A highly evolved GraphQL HTTP Server

Shield

GraphQL Permissions Framework For Complex Authorisation Systems

Swift

A GraphQL client that lets you forget about GraphQL

CLI

Command line tool for common GraphQL workflows

SOFA

Generate RESTful APIs from your GraphQL Server

Stencil

A fully-featured, production ready caching GraphQL client for Stencil and every GraphQL server

Angular

A fully-featured, production ready caching GraphQL client for Angular and every GraphQL server

WhatsApp

Full Stack, open source tutorial

De många små paketen gör att du kan bygga ihop något stort och kraftfullt precis efter din egen spec. Men om du hellre föredrar något enklare så du bara det du vill köra.

Hitta hela toolboxen på https://www.the-guild.dev/

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm