Till innehållet
christopherh

Designprinciper för en användbar webb

När det kommer till användbarhet / usability för webben finns det en mängd designprinciper att luta sig tillbaka mot för att öka användarupplevelsen. En stor del av dessa principer hamnar på designerns ansvarsområde. Men det är också viktigt att front-end utvecklare är medvetna och förstår innebörden av vad som ligger till grund för en användbar webbplats.
6 september 2018
template design graphic
template design

Konventioner

Konventioner består av designlösningar som genom bred användning blivit etablerade som standardiserade mönster. Konventionerna hjälper en användare att lista ut hur ett system ska användas med minimal mental insats. Några exempel på konventioner är att placera logotypen överst till vänster, navigationen högst upp eller i en vänsterspalt. Konventioner är däremot inte universella utan beror på användarens kultur och användarmönster. I kulturer där man läser från höger till vänster är webbplatsens innehåll spegelvänt jämfört med västerländska sidor. Konventioner ska dock aldrig tas för givna. De bör med jämna mellanrum utmanas och utvärderas eftersom vissa är föränderliga med tiden. Insikt om målgruppens användarmönster ska alltid ligga till grund för vilka konventioner som används.

Visuella ledtrådar

Klickbara ytor som t.ex. länkar ska med god kontrast träda fram på webbplatsen så att de är visuellt lätta att uppfatta.

Feedback

Genom feedback och återkoppling ska webbplatsen berätta för användaren vad som pågår. Återkoppling kan t.ex. ges genom att ändra färgen på en länk när muspekaren förs över den eller genom meddelanden som bekräftar för användaren vad den precis har utfört.


Tydlig avsändare

Användarens första intryck ligger till grund för hur resten av webbplatsen tolkas. Därför är det mycket viktigt att avsändaren och budskapet är tydliga från början.

Användning metaforiska ikoner

Metaforer består av ikoner som illustrerar något som användaren känner igen från den fysiska världen. Vanliga metaforer som används är att symbolisera e-mejl med ett fysiskt brev eller ett hus för webbsidans startsida. Avändning av ikoner i form av metaforer gör att det går lättare för användaren att tolka information på webbplatsen.

Läs mer om användbarhet och designprinciper

Ett hett tips för alla som vidrör någon form av gränssnittsdesign är att skumma igenom den här boken.

Steve. Krug. Don’t Make Me Think

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret, mejla eller ring.

We ahead ABÅsögatan 119 Stockholm