Till innehållet
Bonnier Lifestyle

Bloggplattform för miljoner besök i veckan

Bonnier huserar bloggar åt många av Sveriges välkända influencers. Detta gör man genom sina varumärken Allt om Mat, Amelia, Damernas Värld, Sköna Hem, Mama och Tailsweep. En affär som ställer höga krav på prestanda och performance för att besökare, annonser och influencers ska trivas.
Vad gjorde vi?
  • Design
  • Arkitektur
  • Koncept
  • Utbildning
Brief

Efter en tid av sjunkande viewability och minskande antal bloggare behövdes ett förändrat upplägg för affären. Den nya tekniska plattformen skulle skapa bättre förutsättningar för affären att växa och underlätta för både influencers och annonsörer. Behovet var ökad användarvänlighet i gränssnittet, förbättrad flexibilitet för influencers och ökad viewability för annonserna.

Lösning

We ahead planerade utifrån behoven en helt ny arkitektur genom att designa en hybridlösning mellan statisk och dynamisk webb där fokus låg på korta responstider och snabb inläsning i webbläsaren. Utöver den förbättrade tekniska prestandan togs även en nytt gränssnitt fram utifrån de olika varumärkenas grafiska profiler. Vidare förändrades hela delen för interaktion med bloggarna där förenklad design och framförallt förbättrad UX i mobilläget gav bättre möjlighet för användarna att interagera med bloggarna

boltbloggare

Den nya plattformen gav omgående resultat genom att med sin förbättrade prestanda och snabbare laddtider skapa bättre utrymme för annonser att hinna processa information om användaren och utifrån det ladda utvald kampanj. Detta samtidigt som användarupplevelsen förbättrades och användarnas aktivitet såsom likes och kommentarer ökade.

Resultatet

Den skalbara lösningen har förbättrat viewabilityn och Bonnier har med den nya plattformen bra tekniska förutsättningar för att växa antalet aktiva influencers på plattformen samt öka antalet annonsörer och deras genomslag. Användbarheten för influencern och det publika gränssnittets möjligheter är nu ett starkt hjälpmedel för bloggarna att nå ut med sitt varumärke.