Till innehållet
Michel Zetterberg

10 vanliga Git problem och hur du löser dem

21 oktober 2018
git logo

Git är den programvara vi föredrar när vi versionshanterar våra projekt och produktioner. Men även de bästa lösningarna har utmaningar. Några av utmaningarna vi stöter på presenterar Michael Kohl bra lösningar på i sin artikel: 10 Common Git Problems and How to Fix Them

De lösningar som hjälper utvecklarna att städa upp i historiken såsom Undo local commits, Edit a commit message, Clean up local commits before pushing är extra viktiga för att kunna driva långsiktiga projekt över tid och ge kunder hållbara lösningar.

Det primära GIT-verktyget vi nyttjar i våra projekt inom We ahead är GitLab men i vissa fall nyttjar vi även GitHub. Vi kan genom dessa verktyg effektivt samverka, genomföra code reviews, par- och teamkoda samt spara all dokumentation och kod. De hjälpar oss även att automatisera mycket av våra utvecklares flöden.

Relaterade inlägg