Gå direkt till innehållet
Christopher Hayward
VD

folksam.se - konsultuppdrag

Vad?

Sveriges största försäkringsbolag Folksam, där nästan varannan svensk är försäkrad idag, är mitt i en enorm moderninseringssatsning.

We ahead har sen ett par år tillbaka haft förtroendet att vara med och driva på den resan. Vi har i dagsläget flera frontend-konsulter på plats där vi bygger moderna, snabba och säkra applikationer som passar det nya Folksam.

Att få var med och bygga den webb som nästan hälften av Sveriges befolkning kommer i kontakt med är såklart väldigt utvecklande och roligt för oss!

Om Folksam:

Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Det är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.

Folksams värderingar är att vara personliga, engagerade och ansvarstagande. Värderingarna hjälper arbetet att nå våra mål.

Folksam ska vara: Personliga genom att visa omtanke, föra dialog och utgå från kunden.

Engagerade genom att vara aktiva och ta initiativ för kunden samt att se möjligheter och vara lösningsinriktade.

Ansvarstagande genom att vara pålitliga, kunniga och långsiktiga.

Folksams mål är att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder. De mäter övergripande mål genom att kombinera två affärsmål:

Nöjda kunder: Mäts genom Folksams Kundindex, FKI. Antal helkunder: Som helkund räknas hushåll som har försäkringar för boende, individuellt pensionssparande eller övrigt sparande samt bil eller två övriga sakförsäkringar (barn, djur, övriga fordon, fritidshus eller båt).

*Folksams strategiska arbete fokuserar på följande områden:

Ordning och reda krävs för att värna våra kunders tillika ägares trygghet, att upprätthålla förtroende bland myndigheter och andra intressenter och för att kunna öka affärsnyttan.

Den verksamhet Folksamgruppen bedriver baseras på tillgången till olika typer av information. För att effektivisera hanteringen av informationen behöver den vara digital. Kunderna förväntar sig god digital närvaro och enkel digital självservice.

Vi ska alltid tänka och agera utifrån kundens behov. Våra erbjudanden ska tillgodose behov som delas av många och kunden ska uppleva det enkelt att möta oss.

Uppdaterad:
2018-10-03
Publicerad:
2018-06-27